logo-mini
مرگ

کاربردهای مختلف ” مردن ” در فرهنگ ما !!

اشتراک گذاری

کاربردهای مختلف ” مردن ” در فرهنگ ما !!

برو بمیر : برو گمشو !
بمیرم برایت : خیلی دلم برایت می سوزد !
می میرم برایت : عاشقتم !
می مردی ؟ : چرا کار را انجام ندادی ؟
مردی ؟ : چرا جواب نمی دهی ؟
نمردیم و … : بالاخره اتفاق افتاد !
مردیم تا … : صبرمان تمام شد !
مرده : بی حال !
مردنی : نحیف و لاغر !
مردم : خسته شدم!
توبمیری : قسم دروغ خوردن!
من بمیرم ؟ : راست می گویی!؟
مرگ نداره : خیلی خرکاره !


نظر بدهید

12 + دوازده =