logo-mini

فرم تماس با من

آدرس

  • info @mamdooh.me
  • ۹۹۹-۱۲۳۲ (۳۲۳) ۱+
  • ۱۷۲۴۰۰۰۳۸ ۶۰+
  • ۱۹۰-۶۱۵۷ ۹۱۲ ۹۸+
  • مالزی، آمریکا، ایران

درچه مواردی می توانید تماس بگیرید:

شما می توانید در صورت نیاز به موارد ذیل با من تماس بگیرید:
مشاوره، طراحی، نظارت، مدیریت واحد های IT سازمانی.
تجزیه و تحلیل پروژه های IT.
مشاوره، طراحی، نظارت و مدیریت امنیت داده های سازمانی.
مشاوره، طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های موبایل، تبلت و وب.

فرم تماس

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما