logo-mini
بهشت و جهنم

بهشت و جهنم

اشتراک گذاری

بهشت و جهنم

فردی از پروردگار درخواست نمود تا به او بهشت و جهنم را نشان دهد. خداوند پذیرفت . او را وارد اتاقی نمود که جمعی از مردم در اطراف یک دیگ بزرگ غذا نشسته بودند . همه گرسنه، نا امید و در عذاب بودند. هرکدام قاشقی داشت که به دیگ میرسید ولی دسته قاشقها بلند تر از بازوی آنها بود، بطوریکه نمی توانستند قاشق را به دهانشان برسانند! عذاب انها وحشتناک بود.

آنگاه خداوند گفت : اکنون بهشت را به تو نشان میدهم. او به اتاق دیگری که درست مانند اولی بود وارد شد. دیگ غذا ، جمعی از مردم ، همان قاشقهای دسته بلند . ولی در آنجا همه شاد و سیر بودند.

آن مرد گفت : نمی فهمم ؟ چرا مردم در اینجا شادند در حالی که در اتاق دیگر بدبخت هستند ، با آنکه همه چیزشان یکسان است ؟

خداوند تبسمی کرد و گفت: خیلی ساده است ، در اینجا آنها یاد گرفته اند که یکدیگر را تغذیه کنند . هر کسی با قاشقش غذا در دهان دیگری می گذارد!!!

به حقیقت جهنمی که ما در این دنیا و در زندگی برای خودمان ساحته ایم و عذابی که هر روزه زجر آن را متحمل می شویم، صرفا ناشی از خودخواهی و عدم همکاری ما با همنوعانمان است. اگر ایرانی بهشت گونه می خواهیم باید به یکدیگر کمک کنیم با هم مهربان باشیم و این خودخواهی وحشتناکی که زندگی ما را به جهنم تبدیل کرده است را دور بریزیم!!!!

 


نظر بدهید

دو × 5 =